tlhIngan Hol mu'ghom
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
tlhegh 1: tlhegh 1:
 
{{-tlh-}}
 
{{-tlh-}}
===Hal===
 
* [[TKD]]
 
 
{{-verb-}}
 
{{-verb-}}
 
{{pn}}
 
{{pn}}
  +
# {{TKD|86,159}}
# ...
 
#*''Qo'noSDaq bIghIQ'a'?''
+
#*''Qo'noSDaq bI'''ghIQ''''a'?''
#:(''Are you vacationing on Kronos?'')
+
#:(''Are you vacationing on Kronos?'' - CK)
#*''HIja', Qo'noSDaq jIghIQ.''
+
#*''HIja', Qo'noSDaq jI'''ghIQ'''.''
#:(''Yes, I'm vacationing on Kronos.'')
+
#:(''Yes, I'm vacationing on Kronos.'' - CK)
  +
  +
====mu'meyvam yIlegh je====
  +
* [[leSpoH]]
  +
* [[QI'lop]]
   
 
{{-trans-}}
 
{{-trans-}}
tlhegh 14: tlhegh 16:
 
*{{en|vacation|}}; take a vacation
 
*{{en|vacation|}}; take a vacation
 
{{)}}
 
{{)}}
  +
  +
===mu'meyvam yIlegh je===
 
* [[ghIq]]

Latest revision as of 06:26, 25 jar wa'maH 2007

tlhIngan Hol

wot

ghIQ

  1. (TKD 86,159)
    • Qo'noSDaq bIghIQ'a'?
    (Are you vacationing on Kronos? - CK)
    • HIja', Qo'noSDaq jIghIQ.
    (Yes, I'm vacationing on Kronos. - CK)

mu'meyvam yIlegh je

yImugh


mu'meyvam yIlegh je